• Wpisów: 4
  • Średnio co: 1 rok
  • Ostatni wpis: 5 lat temu, 14:53
  • Licznik odwiedzin: 13 935 / 2135 dni
 
ebloglondons
 
Na przełom  nadpłaty  fiskus  ma  3  miesiące od  dnia  złożenia  zeznania.  Za  dzień  złożenia  zeznania Ordynacja  podatkowa traktuje  w  szczególności  dzień  jego schowania  w urzędzie  (gdy druk  jest podawany  osobiście),  dzień wzięcia  na poczcie  (gdy czerpiemy  z obecnej linie)  lub  dzień,  w jakim  nadawca  otrzymał  urzędowe potwierdzenie  odbioru  (gdy  zeznanie  zostało wysłane  przez  internet).  Fiskus  wskazuje  jednak,  że  dla konieczności  zwrotu czynszu  urzędy  skarbowego  mogą  naliczać  3-miesięczny okres  nie z  dnia,  w jakim formularz  PIT  został nadany  np.  na poczcie, a od czasu,  kiedy  wpłynął  fizycznie  do  urzędu  skarbowego  (data nadania  na poczcie stanowi jedynie  o  dochowaniu czasu  przez  podatnika).  Takie podejście  fiskusa  potwierdził  m.in.  w  styczniu  2011  r.  Wojewódzki Trybunał  Administracyjny  w  Krakowie  (sygn. przepis  I  SA/Kr  1753/10, wyrok  z  dn.  19.01.2011  r.),  który pozwoliłeś,  że  nadpłata  powinna stać oddana  w momencie  3  miesięcy z  dnia  złożenia  zeznania, tylko  pod  tym określeniem  należy  rozumieć  dzień  wpływu  zeznania  do urzędu  podatkowego, i  nie  dzień,  w którym  podatnik  nadał czasopismo  w pozycji  pocztowej.  W oparciu werdyktu sąd  wskazał,  że:  „Samo  złożenie  zeznania  podatkowego,  z jakiego wynika cel  zwrotu  nadpłaty,  powoduje potrzebę wszczęcia  w obecnym terenie  odpowiedniego  postępowania  podatkowego.  Datą  wszczęcia  takiego przedsięwzięcia  jest zgodnie  z  art.  165  §  3 Ustawie  podatkowej chwila uzyskania  przez organ  stosownego  wniosku.  (…)  Początkiem zatem momentu  dla urzędu  podatkowego  do obrotu  nadpłaty  jest  dzień,  w jakim urzędy  te uzyskały  stosowne  zeznanie”. Jeżeli  więc  zeznanie doszło  do  urzędu  jeszcze  dziś,  fiskus  powinien  zwrócić  nadpłatę  najpóźniej  do  5  czerwca. Lecz  w sukcesie wzięcia  na poczcie  dopiero  30  kwietnia,  to zakładając,  że dokument  z  PIT-em dojdzie  do  urzędu  np.  5  maja,  na zwrot  można czekać  aż  do  5  sierpnia.

Nie możesz dodać komentarza.