Wpisy użytkownika ebloglondons z dnia 8 maja 2013

Liczba wpisów: 3

ebloglondons
 
Epoka  na  złożenie  zeznania  rocznego,  ewentualnie wypłaty czynszu,  gdy  powstała  niedopłata,  upływa  dopiero  30  kwietnia.  Zeznanie  warto  jednak  złożyć  wcześniej.  Powinny  pomyśleć  o  tym  przede każdym  te osoby, które  w  rocznym  PIT  wykażą  nadpłatę.  Nie wyznacza  to jednak,  że  dla pozostałych  podatników korzystniejsze  jest liczenie  do tego  dnia. Jeżeli  z  zeznania  będzie wynikała opłata  do wypłaty,  można szybko dzisiaj  złożyć  zeznanie,  unikając pośpiechu oraz lęku  w poprzednich  dniach, oraz  z zastosowaniem  drugiego celu,  czyli należnością podatku,  poczekać  do  30  kwietnia.
 

ebloglondons
 
Czynsz  dochodowy płacony  jest systematycznie  w  trakcie  roku,  w formie przedpłat. Handlowca tłumaczą  tego sam, natomiast urzędników  wyręcza  w niniejszym  płatnik, którym stanowi  ich właściciel.  Ostatecznego  rozliczenia podatku kończy  się  rocznie,  składając  zeznanie. Więc  w  zeznaniu  rocznym  można zaczerpnąć  z  odliczeń  od zarobku  (np. kosztów  na  internet  lub składek  na ideę instytucji użytku  publicznego).  W  zeznaniu ojcowie (lub nauczyciele) zmniejszają  także podatek  o  1112,04  za każde  wychowywane niemowlę  (w zestawieniu  2012  r.  nie przestrzegania  się  wprowadzonych  od  stycznia  zmian; też  będą traktowały notowanie  na poziomie  rozliczania  2013  r.).  Nadpłata  może również powstać  w fakcie  wspólnego oddania  się mężów czy kobiety  samotnie  wychowującej  dziecko. Również urzędnik,  który weźmie  z oferty  zaliczenia  do kosztów kosztów  faktycznie poniesionych  na dostęp  do produkcji (wydatki  biletów), jeśli  są  one piękniejsze od wziętych  w ustawie kosztów  kwotowych  (111,25  zł  w tej samej miejscowości),  może okazać  niższy podatek  do rekompensaty  niż wszystka suma wziętych  w  trakcie  roku zaliczek.  W sukcesie biznesmenów  nadpłata  może występować  np.  z  uproszczonej formy  wpłacania rat  (nie  są  one związane  od uzyskanych zarobków  i wziętych kosztów  w konkretnym terminie  rozliczeniowym, ale od zysku  wykazanego  w  zeznaniu złożonym  w ubiegłym  roku).
 

ebloglondons
 
Na przełom  nadpłaty  fiskus  ma  3  miesiące od  dnia  złożenia  zeznania.  Za  dzień  złożenia  zeznania Ordynacja  podatkowa traktuje  w  szczególności  dzień  jego schowania  w urzędzie  (gdy druk  jest podawany  osobiście),  dzień wzięcia  na poczcie  (gdy czerpiemy  z obecnej linie)  lub  dzień,  w jakim  nadawca  otrzymał  urzędowe potwierdzenie  odbioru  (gdy  zeznanie  zostało wysłane  przez  internet).  Fiskus  wskazuje  jednak,  że  dla konieczności  zwrotu czynszu  urzędy  skarbowego  mogą  naliczać  3-miesięczny okres  nie z  dnia,  w jakim formularz  PIT  został nadany  np.  na poczcie, a od czasu,  kiedy  wpłynął  fizycznie  do  urzędu  skarbowego  (data nadania  na poczcie stanowi jedynie  o  dochowaniu czasu  przez  podatnika).  Takie podejście  fiskusa  potwierdził  m.in.  w  styczniu  2011  r.  Wojewódzki Trybunał  Administracyjny  w  Krakowie  (sygn. przepis  I  SA/Kr  1753/10, wyrok  z  dn.  19.01.2011  r.),  który pozwoliłeś,  że  nadpłata  powinna stać oddana  w momencie  3  miesięcy z  dnia  złożenia  zeznania, tylko  pod  tym określeniem  należy  rozumieć  dzień  wpływu  zeznania  do urzędu  podatkowego, i  nie  dzień,  w którym  podatnik  nadał czasopismo  w pozycji  pocztowej.  W oparciu werdyktu sąd  wskazał,  że:  „Samo  złożenie  zeznania  podatkowego,  z jakiego wynika cel  zwrotu  nadpłaty,  powoduje potrzebę wszczęcia  w obecnym terenie  odpowiedniego  postępowania  podatkowego.  Datą  wszczęcia  takiego przedsięwzięcia  jest zgodnie  z  art.  165  §  3 Ustawie  podatkowej chwila uzyskania  przez organ  stosownego  wniosku.  (…)  Początkiem zatem momentu  dla urzędu  podatkowego  do obrotu  nadpłaty  jest  dzień,  w jakim urzędy  te uzyskały  stosowne  zeznanie”. Jeżeli  więc  zeznanie doszło  do  urzędu  jeszcze  dziś,  fiskus  powinien  zwrócić  nadpłatę  najpóźniej  do  5  czerwca. Lecz  w sukcesie wzięcia  na poczcie  dopiero  30  kwietnia,  to zakładając,  że dokument  z  PIT-em dojdzie  do  urzędu  np.  5  maja,  na zwrot  można czekać  aż  do  5  sierpnia.